• کارشناس فنی 09128479357
  • شعبه بازار 02133943440
  • کارشناس فروش 09128665450
  • شعبه غرب 02166375341
  • info@jahancentral.com

  تماس با ما

  تماس با ما

  برای ارتباط با کارشناسان ،دریافت هرگونه مشاوره و درخواست بازدید با شماره های زیر تماس بگیرید :

  کارشناس فروش و فنی : ۰۹۱۲۸۴۷۹۳۵۷

  شعبه بازار : ۰۲۱۳۳۹۴۳۴۴۰

  کارشناس فروش : ۰۹۱۲۸۶۶۵۴۵۰

  شعبه غرب : ۰۲۱۶۶۳۷۵۳۴۱

  آدرس ایمیل : info@jahancentral.com

  آدرس سایت : www.jahancentral.com

  فرم تماس با ما