مرکز تلفن سانترال

آوریل 12, 2023
انواع مرکز تلفن سانترال

انواع مرکز تلفن سانترال

انواع مرکز تلفن سانترال مرکز تلفن متشکل از سیستم تلفنی که ارتباط بین کاربران را فراهم می کند و اتصال خطوط شهری را میان کارکنان برقرار […]
فوریه 5, 2023

مرکز تلفن سانترال

مرکز تلفن سانترال کنترل و نظارت بر تماس و ارتباطات پرسنل و کارمندان با همکاران خود در سازمان و شرکت ها و خارج از فضای شرکت […]