جهان سانترال نمایندگی فروش انواع محصولات پاناسونیک ؛ وارد کننده انواع مراکز تلفن سانترال پاناسونیک به صورت استوک و آکبند و لوازم جانبی سانترال پاناسونیک در ایران, نماینده رسمی سانترال, سانترال پاناسونیک, خدمات سانترال, دستگاه سانترال پاناسونیک, تلفن سانترال, قیمت سانترال, خرید سانترال, فروش سانترال, گوشی سانترال, مرکز تلفن سانترال, مراکز سانترال, نصب سانترال, سانترال ارزان, سانترال دست دوم, دستگاه سانترال و آموزش سانترال و سایر خدمات سانترال پاناسونیک می باشد.

جهان سانترال نماینده رسمی پاناسونیک (نمایندگی فروش سانترال پاناسونیک) بابیش از ۲۰ سال سابقه درزمینه فروش ، نصب و نگهداری مراکز تلفن سانترال پاناسونیک و همچنین دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر فعالیت می نماید.

گوشی سانترال

خدمات سانترال | قیمت خرید سانترال | فروش سانترال | جهان سانترال

پرفروش ترین محصولات سانترال

همه محصولات
تجهیزات سانترال
تلفن پاناسونیک
دستگاه سانترال
تلفن سانترال
صندوق صوتی
کارت سانترال
 • کارت تلفن گویا سانترال مدل KX-TDA0192
 • کارت تلفن گویا سانترال مدل KX-TDA0191
 • کارت تلفن گویا سانترال مدل KX-TDA0190
 • کارت VOIP سانترال مدل KX-TDE0111
 • کارت VOIP سانترال مدل KX-TDE0110
 • کارت VOIP سانترال مدل KX-TDA0490
 • کارت VOIP سانترال مدل KX-TDA0484
 • کارت VOIP سانترال مدل KX-TDA0470
 • کارت VOIP سانترال مدل KX-NS5110
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TE82483
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TE82480
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA6178
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA6174
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA1178
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA0177
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA0174
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA0172
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-TDA0170
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-NS5174
 • کارت خط داخلی سانترال مدل KX-NS5172
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA6382
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA6181
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA1186
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA1180
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA0290
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA0181
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-TDA0180
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-NS5180
 • کارت خط شهری سانترال مدل KX-NCP1290
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TCA385
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TCA355
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TCA275
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TCA256
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TCA175
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TCA155
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UTG300
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UTG200
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UT670
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UT248
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UT136
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UT133
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UT123
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-UT113
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TGP550
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TGP500
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT700
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT560
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT556
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT553
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT551
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT546
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT543
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT511
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT400
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT366
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT346
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT343
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-NT321
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-HGT100
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TSC62
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TSC60
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TSC11
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS880
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS840
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS820
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS620
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS600
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS580
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS560
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS520
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS500
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS4100
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS3282
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TS208
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-TG7716
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7705
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7703
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T2378
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T2375
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T2373
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T2371
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7735
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7730
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7720
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7050
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7030
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7020
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7633
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7630
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7625
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT546
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT543
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT521
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT346
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT343
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT333
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-DT321
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE600
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE200
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE100
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS700
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS500
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-NS300
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-HTS32
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TES824
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TES824
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TA616
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TA616
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TA308
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TA308
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA200
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA200
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA30
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA30
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100D
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100D
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100DBA
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100DBA
 • دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100DBP
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100DBP
 • دستگاه سانترال پاناسونیک KX-TDA600
  دستگاه سانترال پاناسونیک KX-TDA600
 • تلفن دو خط KX-T2378 پاناسونیک
  تلفن دو خط KX-T2378 پاناسونیک
 • تلفن KX-TS620 پاناسونیک
  تلفن KX-TS620 پاناسونیک
 • تلفن KX-TS7716 پاناسونیک
  تلفن KX-TS7716 پاناسونیک
 • تلفن KX-TS580 پاناسونیک
  تلفن KX-TS580 پاناسونیک
 • تلفن KX-TS560 پاناسونیک
  تلفن KX-TS560 پاناسونیک
 • سانترال KX-NS520 پاناسونیک
  سانترال KX-NS520 پاناسونیک
 • سانترال پاناسونیک KX-TEM824
  سانترال پاناسونیک KX-TEM824
 • کارت KX-TDE0110 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDE0110 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDE0111 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDE0111 سانترال پاناسونیک
 • کارت دکت KX-TDA0143 سانترال پاناسونیک
  کارت دکت KX-TDA0143 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0144 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0144 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0161 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0161 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0170 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0170 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک
  کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک
 • کارت KX-NS0132 سانترال NS1000 پاناسونیک
  کارت KX-NS0132 سانترال NS1000 پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0191 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0191 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک
 • کارت کالر آی دی KX-TDA0193 پاناسونیک
  کارت کالر آی دی KX-TDA0193 پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0196 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0196 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0290 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0290 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0410 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0410 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0470 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0470 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0484 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0484 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA0490 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA0490 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TVM502 صندوق صوتی پاناسونیک
  کارت KX-TVM502 صندوق صوتی پاناسونیک
 • کارت KX-TDA1176 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA1176 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA1180 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA1180 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA1186 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA1186 سانترال پاناسونیک
 • کارت ام پی آر KX-TDA6101 سانترال پاناسونیک
  کارت ام پی آر KX-TDA6101 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA6105 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA6105 سانترال پاناسونیک
 • کارت لینک KX-TDA6110 سانترال پاناسونیک
  کارت لینک KX-TDA6110 سانترال پاناسونیک
 • کارت لینک KX-TDA6111 سانترال پاناسونیک
  کارت لینک KX-TDA6111 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA6178 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA6178 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک
 • کارت سی پی یو KX-TDE6101 سانترال پاناسونیک
  کارت سی پی یو KX-TDE6101 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5170 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5170 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5171 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5171 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5172 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5172 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5174 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5174 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5180 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5180 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5290 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5290 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5162 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5162 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5130 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5130 سانترال پاناسونیک
 • کارت KX-NS5110 سانترال پاناسونیک
  کارت KX-NS5110 سانترال پاناسونیک
 • کارت سانترال KX-NS5112 پاناسونیک
  کارت سانترال KX-NS5112 پاناسونیک
 • کارت سانترال KX-NS5111 پاناسونیک
  کارت سانترال KX-NS5111 پاناسونیک
 • تلفن پاناسونیک KX-DT346
  تلفن پاناسونیک KX-DT346
 • تلفن پاناسونیک Panasonic KX-DT546
  تلفن پاناسونیک Panasonic KX-DT546
 • تلفن KX-T7050 پاناسونیک
  تلفن KX-T7050 پاناسونیک
 • تلفن سانترال مدل KX-DT343
  تلفن سانترال مدل KX-DT343
 • کارت داخلی آنالوگ KX-TDA1176 شانزده پورت با کالر آیدی
  کارت داخلی آنالوگ KX-TDA1176 شانزده پورت با کالر آیدی
 • کارت پاناسونیک KX-TDA0172 دارای 16 پورت داخلی دیجیتال
  کارت پاناسونیک KX-TDA0172 دارای ۱۶ پورت داخلی دیجیتال
 • کارت Panasonic KX-TDA0191 دیزا 4 کانال
  کارت Panasonic KX-TDA0191 دیزا ۴ کانال
 • کارت آپشنال پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190
  کارت آپشنال پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190
 • کارت داخلی آنالوگ 24 پورت KX-TDA1178
  کارت داخلی آنالوگ ۲۴ پورت KX-TDA1178
 • کارت دیزا 2 کانال پاناسونیک KX-TDA0192
  کارت دیزا ۲ کانال پاناسونیک KX-TDA0192
 • کارت شهری پاناسونیک Panasonic KX-TDA1186
  کارت شهری پاناسونیک Panasonic KX-TDA1186
 • کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290
  کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290
 • کارت خطوط شهری KX-TDA1180
  کارت خطوط شهری KX-TDA1180
 • کارت درب باز کن سانترال مدل:KX-TE82461
  کارت درب باز کن سانترال مدل:KX-TE82461
 • کارت درب باز کن مدل:KX-TE82460
  کارت درب باز کن سانترال مدل:KX-TE82460
 • کارت کالر آی دی مدل:KX-TE82494
  کارت کالر آی دی مدل:KX-TE82494
 • کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82480
  کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82480
 • کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82483
  کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82483
 • تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-S880
  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-S880
 • تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGD310
  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGD310
 • گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-TG6811
  گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-TG6811
 • تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711BX
  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711BX
 • گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-TG3611
  گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-TG3611
 • گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-TG3721
  گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-TG3721
 • تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-C11
  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-C11
 • هدست تلفن پاناسونیک
  هدست تلفن پاناسونیک
 • گوشی مدل ۵۲۱ سانترال
  گوشی مدل ۵۲۱ سانترال
 • گوشی اپراتوری و مديريتی پاناسونیک مدل ۷۷۳۰
  گوشی اپراتوری و مدیریتی پاناسونیک مدل ۷۷۳۰
 • گوشی اپراتوری پاناسونیک مدل 7030
  گوشی اپراتوری پاناسونیک مدل ۷۰۳۰
 • گوشی اپراتوری پاناسونیک مدل 7020
  گوشی اپراتوری پاناسونیک مدل ۷۰۲۰
 • کنسول پاناسونیک
  کنسول پاناسونیک
 • کنسول پاناسونیک مدل KX-T7740
  کنسول پاناسونیک مدل KX-T7740
 • کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82494
  کارت سانترال پاناسونیک KX-TE82494
 • کارت دیزا سانترال پاناسونیک KX-TE82491
  کارت دیزا سانترال پاناسونیک KX-TE82491
 • قیچی كروز
  قیچی کروز
 • صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM50
  صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM50
 • صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM200
  صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM200
 • سانترال چند منظوره پاناسونیک KX-N700
  سانترال چند منظوره پاناسونیک KX-N700
 • سانترال پاناسونیک مدل TES824
  دستگاه سانترال پاناسونیک مدل TES824
 • دستگاه سانترال کم ظرفیت KX-TA308
  سانترال پاناسونیک مدل TA
 • سانترال پاناسونیک مدل KX_TEA308
  سانترال پاناسونیک مدل KX_TEA308
 • تلفن سانترال پاناسونیک KX-TS 3282
  تلفن سانترال پاناسونیک KX-TS 3282
 • سانترال پاناسونیک KX-TDA100DBP
  سانترال پاناسونیک KX-TDA100DBP
 • سانترال پاناسونیک KX-TDA100
  سانترال پاناسونیک KX-TDA100
 • سانترال پاناسونیک KX-NS500
  سانترال پاناسونیک KX-NS500
 • سانتـرال تلفـن پاناسونیک مـدل KX-DT543
  سانتـرال تلفـن پاناسونیک مـدل KX-DT543
 • دستگاه موزیک سانترال
  دستگاه موزیک سانترال
 • دستگاه سانترال مدل KX-TDA100D
  دستگاه سانترال مدل KX-TDA100D
 • دستگاه سانترال کم ظرفیت KX-TEA308
  دستگاه سانترال کم ظرفیت KX-TEA308
 • دستگاه سانترال کم ظرفیت KX-TA308
  دستگاه سانترال کم ظرفیت KX-TA308
 • دستگاه سانترال تمام IP مدل KX-NS1000
  دستگاه سانترال تمام IP مدل KX-NS1000
 • دستگاه سانترال تحت شبکه KX-TDE200
  دستگاه سانترال تحت شبکه KX-TDE200
 • دستگاه سانترال پرظرفیت KX-TDA30
  دستگاه سانترال پرظرفیت KX-TDA30
 • دستگاه سانترال پرظرفیت KX-TDA200
  دستگاه سانترال پرظرفیت KX-TDA200
 • جعبه پست و فرم سانترال
  جعبه پست و فرم سانترال
 • تلفن سانترال مدل KX-DT333
  تلفن سانترال مدل KX-DT333
 • تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7665 X
  تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7665 X
 • تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-T7703X
  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل C11
 • تلفن رومیزی آنالوگ پاناسونیک مدل KX-S500
  تلفن رومیزی آنالوگ پاناسونیک مدل KX-S500
 • تلفن دو خط پاناسونیک
  تلفن دو خط پاناسونیک
 • تلفن پاناسونیک اپراتوری مدل 7730
  تلفن پاناسونیک اپراتوری مدل ۷۷۳۰
 • تلفن آنالوگ پاناسونیک مدل ۷۷۰۵
  تلفن آنالوگ پاناسونیک مدل ۷۷۰۵
 • باتری ۱۲ ولت ۷ آمپر سانترال
  باتری ۱۲ ولت ۷ آمپر سانترال
 • انواع پست سانترال قفل دار پلاستيكی و فلزی
  انواع پست سانترال قفل دار پلاستیکی و فلزی

فروش انواع سانترال پاناسونیک و سایر خدمات نصب سانترال و آموزش سانترال

خرید آنلاین

فروش ویژه محصولات پاناسونیک

جهان سانترال با بیش از نیم قرن تجربه ، سابقه فعالیت در زمینه فروش و نصب محصولات ارتباطی به عنوان نمایندگی پاناسونیک می باشد .

جهان سانترال وارد کننده انواع محصولات پاناسونیک ، انواع سانترال ، انواع تلفن های اپراتوری و آنالوگ و بیسیم. (استوک و آکبند) خرید و فروش انواع سانترال از کم ظرفیت تا پر ظرفیت.

خدمات سانترال ، ارتقا ، پشتیبانی ، نصب و راه اندازی سانترال با کادری مجرب در تمامی نقاط تهران و شهرستان ها .
خرید اجناس به صورت آنلاین وغیر حضوری آمادگی عقد قرارداد با تمامی نهاد ها و ارگانهای دولتی و خصوصی ، بیمارستان ها ، بانک ها ، شرکت و موسسات آموزشی .

لازم به ذکراست اجناس فوق دارای ۱ سال گارانتی معتبر شرکت و ۱۰ ماه خدمات تعویض می باشد .