تلفن گویا

آوریل 12, 2023
تلفن گویا

تلفن گویا

تلفن گویا تلفن گویا، در واقع پاسخ صوتی تعاملی، یک فناوری سیستم تلفن خودکار است. به تماس‌گیرندگان ورودی اجازه می‌دهد. از طریق سیستم پاسخ صوتی پیام‌های […]
دسامبر 4, 2022
تلفن گویا ویپ VOIP

تلفن گویا ویپ VOIP

تلفن گویا ویپ VOIP تلفن گویا ویپ VOIP یا پاسخ صوتی تعاملی، یک فناوری است که در راه‌حل‌های پیشرو صوتی روی پروتکل امروزی گنجانده شده است […]