آوریل 12, 2023
تلفن گویا

تلفن گویا

تلفن گویا تلفن گویا، در واقع پاسخ صوتی تعاملی، یک فناوری سیستم تلفن خودکار است. به تماس‌گیرندگان ورودی اجازه می‌دهد. از طریق سیستم پاسخ صوتی پیام‌های […]