آوریل 12, 2023
انواع مرکز تلفن سانترال

انواع مرکز تلفن سانترال

انواع مرکز تلفن سانترال مرکز تلفن متشکل از سیستم تلفنی که ارتباط بین کاربران را فراهم می کند و اتصال خطوط شهری را میان کارکنان برقرار […]
فوریه 5, 2023

مرکز تلفن سانترال

مرکز تلفن سانترال کنترل و نظارت بر تماس و ارتباطات پرسنل و کارمندان با همکاران خود در سازمان و شرکت ها و خارج از فضای شرکت […]